Ödekyrkogård Hemsjö 1:1

Alingsås Kommun

 

Ödekyrkorgård ca 48 x 38 meter och begränsas av en stenmur. På kyrkogården finns flera gamla gravstenar utan text. Det fin en inhägnad och vårdad gravplats. Efter kyrkan i den norra delen av kyrkogården en terrassformad förhöjning 13 x 8 meter.

Kyrkan var liten träkyrka med spåntäckt tak troligen uppförs på 1700-talet och på samma plats har det tidigare funnits en medeltidskyrka och flera medeltida inventarier har bevarats. Hemsjö gamla kyrka och kyrkogård låg vid Bysjön i den gamla kyrkbyn. Troligen har den legat på samma plats sedan medeltiden. År 1859 revs den gamla kyrkan och den nuvarande kyrkan började användas. I samband med att kyrkan revs så slutade också gravsättningar på platsen. Dock öppnades det upp för gravsättning år 2009 och numera finns det urngravar, askgravplatser samt en minneslund på Hemsjö gamla kyrkogård. År 1857 beslutades att den nya kyrkan skulle byggas på Bräckan. Den första gudtjänsten hölls den 2 oktober 1859 och slutligen invigdes kyrkan år 1860.

Det står en minnessten på platsen som är 3 meter hög ock följande inskrift:

HÄR STOD KYRKAN

INTILL 1859

HÄR SOVA DE DÖDA

HEMSJÖ FÖRSAMLING

RESTE STENEN 1925

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater: 57.853149, 12.489291

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

33 Bilder