Ödekyrkogård Herrljunga

Herrljunga Kommun

                                                                                             

Kyrkans byggnadsår är okänt, men traditionen vill berätta att den uppfördes på 1200-talet. Byggnaden murades av kalksten eller gråsten och hade ej särskilt markerat kor. Den saknade fönster på norra sidan och västra gaveln. Predikstolen hade sin plats vid kyrkans södra sida och i koret fanns en gravkammare, sannolikt upplåten för någon präst- eller adelsfamilj.

I en fristående klockstapel hängde en klocka men runinskrift, vilket numera förvaras i Statens historiska museum, dit den försåldes år 1894. År 1865 revs Herrljunga gamla kyrka i sanband med byggandet av den nya kyrkan. Ruinerna av den gamla byggnaden undersöktes och renoverades år 1957, varvid också några av kyrkogårdens gravar och minnesstenar blev föremål för undersökning samt bringades i värdigt skick.

 

Källa : Skylt på platsen

Koordinater: 58.081729, 13.039409

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

34 Bilder