Ödekyrkogård Längjum 10:1

Vara Kommun

Ödekyrkogård utan synliga lämningar ovan jord, inhägnad med järnkätting på fastgjutna, huggna stenstolpar. Det markerad elånghuset är 11x9 m (Ö 5cg N-V 5cg S) och det Ö om detta belägna markerade koret 6x5 m (N 5cg V-S 5cg Ö). Mitt i koret står en minnessten av grå granit, 1,9 m hög, 0,73-0,80 m bred (N-S) och 0,15-0,30 m tjock. Text på den slipade V sidan: "HÄR STOD FORDOMVESSBY KYRKA STENEN RESTES 1928" Texten börjar 0,47 m understenens övre kant. Bokstäverna är 0,04-0,045 m höga. Över texten (0,3-0,38 m under övre kanten) ett kors under stenens övre kant) en figur, liknande kyrkans grundplan. Text och figurer nedsänkta i stenen. Stenen står i ett postament av i betong fastgjutna knytnävsstora stenar, 2 m diam och 0,1 m högt. Framför stenenstår och ligger i en fyrkant, 3x2 m (N-S) tio lösa stenar,0,2-0,5 m stora. Platsen planterad med några oxlar. Obs! Enl undersökningsprotokoll i ATA är undersökning utförd av A Forsén1927, varvid grunden framtogs. Dess ytterbegränsning anges avkättingen. Sedermera övertäckt.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Koordinater: 58.214522, 13.072786

Fotodatum 20240310

Publicerad 20240406

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

27 Bilder