Ödekyrkogård Önum 2:1

Vara Kommun

 

Ödekyrkogård 80x50 m (NNÖ-SSV), omgiven av en stenmur, 0,2-1,2 m hoch 0,4-0,8 m br, bestående av 0,3-0,5 m st stenar. Något SSÖ om mitten en minnessten över Öhnums kyrka. 1,6 m h, 0,6 m br vid basen, 0,3 m br i överkanten. 0,6 m tj vid basen och 0,3 m tj i överkanten.  Postament av sten. Överst en kvadratisk sten 0,9 m x 0,9 m (N 20cg V-S 20cg Ö) och 0,15 m tj. Där under murad sten 0,45 m h. På kyrkogården finns ca 15gravstenar. Kyrkogården bevuxen med barr- och lövträd. Minnesstenen står där koret förmodligen har legat. I hörnen där den gamla kyrkan har legat är gravkors. Den gamla kyrkans mått15x6 m (Ö 20cg N-V 20cg S). Markytan där kyrkan legat något lägre än den omgivande marken. I V ligger ett par gravhällar där förmodligen kyrkgången varit

Inksription:

MINNE AF ÖHNUMS KYRKA NEDTAGEN 1865

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Koordinater: 58.244204, 12.995992

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

38 Bilder