Offersten i Landa

Vårgårda Kommun

 

Älvkvarnsförekomst 2,3 x 1,3 m och intill 1 m hög. Bestående av minst 105 Älvkvarnar.

Dessa är 3 - 20 cm i diameter och 0,5 - 8 cm djupa. Två av de större 12 resp. 15 cm i

diameter och  6 resp 8 cm djupa är sannolikt jättegrytor. De är förbundna med en ränna.

Av de övriga är några avlånga, den största ca 20 x 8 cm. Belägna på blockets ovansida.

Blocket är delvis kraftigt vittrat och flera  älvkvarnar kan med säkerhet funnits.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6437696, Y 1327755

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder