Offersten och Gravfält

Herrljunga Kommun

Skålgropssten med över 200 skålgropar även kallat alvkvarnar.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: X 6432905, Y 1340095

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder