Runsten Vg 181 Åsarp

Falköpings Kommun

 

"Guve lät resa denna sten efter Olof, sin son en mycket god man. Han blev dräpt i Estland. Så lyder inskriptionen på olsbrostenen. Den är skriven med runor som är våra äldsta skriv- tecken.  Det finns två former av runalfabetet - den s k "futharken" - dels det äldre med 24 tecken som förekommer  fram t o m 800-talet, dels det yngre med 16 tecken som blir vanligt från 800-talet och framåt. Olsbrostenen som är avfattad på det yngre runalfabetet har kanske rests någon gång på 1 000-talet.  Förutom texter berättar att Olof Guvesson blev dräpt på sin härmad österut i Estland, kan man tolka  bildristningen på stenen, som det kristnas seger över hedendomen. Lejonet, ur vilkets man ett kors växer upp,  trampar ned en drake vars kropp utgörs av själva runbandet runt stenen. I Redvägs härad finns  sammanlagt 19 kända vikingatida runinskrifter.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder