Örby Kyrka

Marks Kommun

ÖRBY KYRKA uppfördes 1839-43 på medeltida kyrkplats. Den nuvarande kyrkan ersatte en medeltida korskyrka av sten, vars grundstenar lokaliserats. Folkmängden i socknen ökade kraftigt i socknen i början av 1800-talet och den nya kyrkan blev en av Sjuhäradsbygdens största.

Kyrkan ritades av Stockholmsarkitekten och professorn Axel Nyström 1836. Nyström hade en dominerande roll inom Konstakademien och var stadsarkitekt i Stockholm samt hovarkitekt. Som byggmästare anlitades Johan Wennberg från den kända byggmästarsläkten i Sandhult. Uppdraget att utföra predikstol och altaruppsats gick till finsnickaren Johannes Andersson från Ölsbo i Mjöbäck, som även tillverkade psalmnummertavlorna. Orgelfasaden ritades 1860 av Stockholmsarkitekten Per Ulrik Stenhammar. Grundläggningen påbörjades 1836 men kyrkobygget framflyttades på grund av missväxt till 1839. Den gamla kyrkan revs detta år och den nya kyrkans murar började därefter byggas. Invigningen av kyrkan ägde rum 1843. Tornet hade enligt ursprungsritningarna lanternin men tornet omgestaltades 40 år efter kyrkans invigning, efter arkitekten Adrian Crispin Petersons ritningar, och fick i stället en spira.

Kyrkan renoverades ut- och invändigt 1925 under ledning av arkitekten Axel Forssén. Större delen av kyrkans tak omlades med plåt som svartmålades och yttertrapporna omlades. Invändigt övermålades schablonmålningen som då dekorerade väggarna. Taket målades i vitt och väggarna i bruten grå kulör. Bänkarna målades i brunt och bänkdörrarna fick marmorering. Innanfönster insattes i kyrkorummet efter Sigfrid Ericsons ritningar. I samband med renoveringen installerades elektrisk belysning. År 1954 utfördes ändringar på läktarens södra del efter förslag av arkitekten Axel Forssén. Sakristian på långhusets nordsida byggdes 1956-57 efter ritningar av samme arkitekt. Samma år tillkom tornuren i tornspirans nederkant.

Kyrkan renoverades genomgripande invändigt 1962-63 under ledning av arkitekten Herman Norgren. Tornspiran omtäcktes med kopparplåt och nya kopparbeslagna portar insattes i kyrkans ingångar i söder, väster och norr. Kyrkorummets trägolv utbyttes mot ett helt nytt golv av kalksten och i vapenhuset lades ett skiffergolv. Nya fönster insattes och försågs med antikglas. Kyrkorummet fick en helt ny bänkinredning, med bibehållande av de gamla bänkdörrarna. Altaret utbyttes mot ett nytillverkat altare i trä. I samband med att en kororgel tillkom 1993 avkortades de främsta bänkraderna. Läktarunderbyggnaderna tillkom 1998 vid en omgestaltning av kyrkorummets västra del.

Källa: Riksabtikvarieämbetet

Fotodatum 20230227

Publicerad 20230722

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

141 Bilder