Ornunga Gravfält

Vårgårda Kommun

 

Detta gravfält på en hög åkerholme alldeles väster om kyrkan innehåller 30 fornlämningar.  Flertalet består av runda stensättningar, som är den vanligaste förhistoriska gravformen.  Dessutom finns ett röse, domarring och älvkvarnsten. Röset, som ligger på krönet i gravfältets norra del, är troligen liksom flertalet större rösen uppfört under bronsåldern (1500 - 500 f Kr).  Även de elva älvkvarnarna eller skålgroparna, som finns på en sten i gravfältets mitt, kan vara från denna tid.  De senare förekommer ofta tillsammans med hällristningar. Domarringen liksom de runda stensättningarna vittnar dock om att huvuddelen av området använts  som begravningsplats under järnåldern (500 f Kr - 1050 e Kr). Vid denna tid brände man  vanligen de döda. Tillsammans med brända ben hittas vid undersökningar ofta lerkärl och personliga  tillhörigheter som smycken och redskap.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder