Östads Kyrka

Lerums Kommun

 

Östad kyrka är en kyrkobyggnad strax norr om tätorten Sjövik i Lerums kommun. Den tillhör Östads församling i Göteborgs stift.
En träkyrka av okänd ålder ska enligt en sägen ha brunnit ned på 1100-talet. Vid en utgrävning 1945 fann man ett förkolnat trägolv under flera skikt av yngre golv. En stenkyrka uppfördes vid slutet av 1100-talet eller möjligen på 1200-talet. Denna har brunnit två gånger: 1690 och 1945. Vid återuppbyggnaden 1690 användes delvis murverk från den ursprungliga stenkyrkan. Nuvarande kyrka från 1946 är byggd på 1600-talskyrkans yttermurar och ritades av arkitekten Axel Forssén. Många inventarier gick förlorade vid branden 1945, men dopfunten, altartavlan och predikstolen kunde räddas.
Kyrkan består av ett långhus med tresidigt kor i öster och ett brett torn i väster. Vid korets södra sida finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är vitputsade och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Alla takfall är belagda med skiffer. Tornet har en åttasidig lanternin med panelklädsel och kröns av en flöjel med årtalet 1945.
En dopfunt av sandsten är från 1200-talet. Predikstolen med femsidig korg är tillverkad 1715 av bildhuggaren Michael Schmidt. Altartavlan målad 1729 av Johan Ross d.ä. har motivet korsfästelsen. Några lampetter och några små prydnader är från den gamla kyrkan. En rektangulär nummertavla med beige botten och grågrön ram är från 1916. 1786 - Orgel byggd av Jonas Ekengren, Stockholm. 1882 - Ny orgel byggd av Molander & Co, Göteborg, vilken troligen renoverades 1916 av Eskil Lundén, Göteborg 1946 - Ny orgel installeras efter branden. Den byggdes av Nordfors & Co, omdisponerades och byggdes till av samma firma 1958-1961. Den har elva stämmor fördelade på två manualer och pedal.

 

Koordinater X 6427805 Y 1296056

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder