Österlånggatan 65

Borås Kommun

Platsen fär Carl Eisermans bistadshus låg tidigre.

Eiserman, släkt, ursprungligen från Tyskland, inkom till Sverige i slutet av 1600- eller början av 1700-talet. Stamfadern, Fredrik Eiserman, var g. m. en svenska och fader till bl. a. häradsskrivaren i Mark (Vg.) Jacob E. (d. 1768). Dennes äldste son kronobefalmingsmannen på Orust Johan Peter E. (f. 1748, d. 1814) var fader till bl. a. polissekreteraren i Göteborg, vice häradshövding Jacob Samuel E. (f. 1787, d. 1867), vars son Arthur E. (d. 1866) var skådespelare vid Mindre teatern i Stockholm. Från en J. S. E:s bror härstammar släktens äldre gren, som fortlever. – Johan Peter E: s yngre broders son, assessorn i Göta hovrätt Johan Fredrik E. (f. 1785, d. 1829) är stamfar för släktens yngre gren. Hans son postmästaren i Karlskrona Johan Floridan E. (f. 1827, d. 1883) var fader till den bekante pionjären inom svensk textilindustri Carl Theodor E. (se nedan). Efter dennes död 1935 blev hans yngre son Gillis E. (f. 1899, d. 1945) nyåret 1936 faderns efterträdare i Borås som direktör för a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker. Gillis E. var utbildad genom fackstudier i Manchester och Chemnitz 1919–22, blev 1929 teknisk chef vid förut nämnda företag, vars vice verkställande direktör han blev i juli 1931. Han har väl hävdat företagets ställning och genomfört, moderniseringar. Han togs även i anspråk som ordförande i Sveriges trikåfabrikanters förening (till början av 1945), liksom han var styrelsemedlem i Sveriges industriförbund, Textilrådet och Svenska textilfabrikantföreningen. Carl Th. E:s äldre son, Gillis E: s bror, Carl Sixten E. (f. 1895) var vice verkställande direktör i a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker 1920.–31, verkställande direktör i Druvefors väveri a.-b. och Hedefors a.-b. 1931–38 samt är från 1938 verkställande direktör i Åkerlunds bomullsspinneri a.-b., varjämte han efter Gillis E: s död inträdde som verkställande direktör för a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker.

Källa: Riksarkivet

Fotodatum 20221013

Publicerad 20230705

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

2 Bilder