Österlånggatan 66

På denna plats låg Olhssonska gården.

Ohlsonska gården, som byggdes 1831, är av en typ som blev vanlig i Borås efter den stora stadsbranden 1827. Den uppfördes i kvarteret Vesta med adress Österlånggatan 68 bortom Södra torget. Gårdens förste ägare var kakelugnsmakaren Johan Lindberg. Han lät uppföra byggnaden i den för Borås typiska Karl Johansstilen.
Sedan följde flera ägare av fastigheten, bl.a. en gårdfarihandlare, tre färgare, en fabrikör, en skomakarmästare och en kattuntryckare, innan den år 1900 förvärvades av byggmästaren Oscar Ohlson (1870–1951), som länge hade bostad i huset och firmans kontor fram till 1963.
Vid denna tidpunkt inköptes fastigheten av AB Algot Johansson och det rivningshot, som gården under flera år varit utsatt för, blev akut. För att bevara detta typiska exempel på boråsempir föreslogs då att byggnaden skulle flyttas till Ramnaparken. Kostnaden för flyttningen beräknades till 375 000 kronor, men notan slutade på 600 000 kronor.
Den 24 april 1966 var det dags för officiell invigning i samband med de De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förenings årsmöte och Borås Museum kunde ta de nya lokalerna i anspråk. I Ohlsonska gården finns utställningssal för tillfälliga utställningar, reception, kansli med arkiv, bibliotek etc.

Källa: De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening

Fotodatum 20221013

Publicerad 20230705

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

2 Bilder