Platsen för Järnvägsstationen i Rydboholm

Borås Kommun

Då på denna tid fanns det både station och även ett godsmagasin längre bort, samt att det var en större bangård än vad det är i dag. Stationen revs 1973. I dag finns det bara ett spår här på platsen samt att det finns en återvinningsstation på platsen och det finns inga spår alls kvar av den gamla stationen. Det som är bekant så startade Sven Erikson Rydhoholmsbolaget och han var en fattig Marbopojke men det ändrades och det var han som startade Sveriges första bomullsspinneri och det var inte bara i Rydboholm utan även Viskafors och Rydal. Här fanns det både minuthandel, färgeri och bolaget uppförde även en egen kyrka det fanns även skola, fattigvård och ålderdomshem. Så Sven Erikson tänkte på det mesta och inte bara på sig själv utan även på sin personal. Stationen låg 429 km från Stockholm och järnvägen går mellan Varberg och Uddevalla. Stationsföreståndaren hette K. A. Ekelundh från den 8 oktober 1894 och sedan fanns det ett kontorsbiträde och en stationskarl. Det fanns även en poststation inrymd i järnvägsstationen.

Fotodatum 20231005

Publicerad 20231217

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

22 Bilder