Rackebystugan i Råda

Lidköpings Kommun

 

Rackebystugorna är byggda som så kallade sparrstugor eller ryggåsstugor och var den vanligaste formen av boningshus för allmogen i Norden, från medeltid och ända in på 1700-talet. Till skillnad mot senare byggnadstyper har ryggåsstugan inget innertak, utan takisoleringen ligger på yttertaket. Isoleringen byggdes upp av ett lager näver på vilket halm, vass eller torv lades. Ibland kunde en kombination av dessa material användas. Torven låg då alltid överst på taket och hölls fast med en stock, en så kallad mullklova. Stugans dörr var så låg, att man nästan måste krypa för att komma in. Så småningom försvann de egentliga ryggåsstugorna och det blev brukligt att förse rummet med undertak eller innertak. Rackebystugorna stod ursprungligen på Storegården i Rackeby. De flyttades 1927 till Silverschöldslyckan där De la Gardieskolan är belägen i dag och därifrån till Lunnelid 1972.

Källa: Skylt på platsen

Koordinater: 58.495215, 13.092553

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

21 Bilder