Rangvalds Kulle

Falköpings Kommun

 

En gånggrift består av kammare och gång, som byggts av stora stenar och täckts med takblock. Runt om lades en jord- och stenpackning upp till takblockens nivå. Gånggrifterna byggdes av jordbrukande folk under en del av yngre stenåldern, för ca 4000-4500 år sedan. De användes som gravkamrar under en mycket lång tid. Då "Ragnvalds kulle" undersöktes hittade man rester av ett 80-tal skelett. De döda begravdes tillsammans med smycken och bärsten och djurtänder, samt med flint yxor och andra redskap. Lerkrukor och skärvor finns ofta vid gången mynning och kan ha använts under ceremonier vid graven. På "Ragnvalls Kulles" takblock finns också ett 40-tal skålformiga, s k älvkvarnar. Man tror att de använts vid offer. Gånggrifter finns framför allt i Västeuropa och de svenska utgör en nordlig utpost. På Falbygden med omnejd finns 3/4 av landets drygt 400 gånggrifter. Den kalkhaltiga och lättodlade  moränleran har lockat till bosättning. Man odlade säd och hade boskap, man jagade och fiskade. Flinta importerades till yxor och andra redskap, som ofta slipades. Keramiken dekorerades rikt med pinn- och snörintryck.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.152883, 13.637745

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

31 Bilder