Rest Sten i Sparsör Fristad 50:1

Borås Kommun

 

Grav markerat av en rest sten av rödaktig granit cirka 2,7 meter hög, 1,3 meter bred och 0,5 meter tjock. Stengärdsgården utmed banvallen bildar en utbuktning kring stenen med närmaste avstånd från stenen, ca 1 meter VNVom denna. Cirka 30 meter VSV om stenen har finns en fyndplats för flinta.

 

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater N 57.800001°, E 13.00656°

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder