Runsten Vg 66 Norra Vånga

Vara Kommun

 

Runsten  från 1100-talet e.Kr. Åsa och Tore reste denna sten efter Åsgöt. Runstenen flyttades till sin nuvarande plats 1927. Tidigare stod den ca 20 m åt NV, nedanför den s.k. Kapellbacken. Den var känd redan på 1600-talet.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag.

 

Koordinater X 6463236, Y 1351284

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder