Runsten Vg 62 Ballstorp

Vara Kommun

 

Vg 62, Ballstorp, Edsvära socken, Skånings härad, Vara. Runsten, ca 200 cm hög. Den är avslagen upptill. På baksidan finns en ristning som är gjord i modern tid. Daterad till ca 980-1015.

Ett trettiotal meter norr om stenen rinner en liten bäck. Över den låg runstenen som brosten fram till år 1900. Då togs den loss och man reste den i tron att det var en bautasten. Först ett år senare upptäcktes runristningen. Johan på Stommen, som hittade stenen, högg in en minnestext på stenens baksidan. Där står:

tina : stin : at : hita : ok : rist : or MDCCCCI : af : ioan : fron : stomin.

Namnet Utlage betyder egentligen ”fredlös man”, men har här säkerligen förlorat sin betydelse och fungerar enbart som ett personnamn.

utlaki : risþi : stin : þn- iftiʀ : uuit : harþa : kuþon : þikn :

Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.205428, 13.231911

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

14 Bilder