Runsten Vg 197 Dalum 10:2

Ulricehamns Kommun

 

Runsten 1,8 meter hög, 1,55 meter bred och 0,2 meter tjock. Enligt Västergötlands runinskrifter är inskriften djup och tydligt huggen och inskriften lyder: "Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. Den ene dog västerut och den andre österut. Enligt Västergötlands runinskrifter var stenen vid upptäckten 1941 sönderslagen i 7 delar, men lagades och restes 1942 på sin nuvarande plats. Stenen är daterad till ca 980-1015.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: Y 6422041, Y 1362041

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder