Runsten Vg 197

Ulricehamns Kommun

 

Vg 197, Dalums kyrka, Dalums socken, Redvägs härad, Ulricehamn.180 cm hög runsten. Enligt Västergötlands runinskrifter var stenen vid upptäckten 1941 sönderslagen i sju större delar, men lagades och restes 1942 på sin nuvarande plats. Stenen är daterad till ca 980-1015.

tuki • auk • þiʀ • bryþr • ristu • stin • þesi • eftiʀ : bryþr : sina • eʀ : uarþ • tu(þ)r uestr : en • anar : au(s)tr :

Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder. Den ene dog västerut, och den andre i öster.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 57.899613, 13.478369

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

5 Bilder