Runsten VG 151

Herrljunga Kommun

 

Vg 151, Eggvena kyrka, Eggvena socken, Kullings härad, Herrljunga. 135 cm hög runsten av gnejs. Betydelsen av ordet ”tägn” har diskuterats bland språkforskare. Kanske betyder det helt enkelt ”fri man”, men det kan också ha haft en innebörd ”högättad man” eller ”krigare i kungens hird”. I Västergötland är beteckningen ”tägn”, relativt vanlig, och har då antagligen haft en allmännare betydelse. Stenen är daterad till ca 980-1015.

uifast : risþi : st(i)… … …ʀ : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 58.087526, 12.893311

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

4 Bilder