Runsten Eggvena Vg 152

Herrljunga Kommun

 

Vg 152, Håkansgården, Eggvena socken, Kullings härad, Herrljunga. 140 cm hög kopia av runsten Vg 152. Kvinnonamnet Gunnvar (tolkas även som Gunvor) och mansnamnet Kane var ovanliga namn under vikingatiden. Benämningen ”en mycket god tägn” är ett vanligt berömmande tillägg på västgötska runstenar. Ordet tägn betecknande inte bara en fri man i allmänhet, utan kanske också att han innehade rätten till släktjorden. Runstenen flyttades 1993 fem meter öster om sitt gamla läge. Den riktiga stenen är daterad till ca 980-1015.

kunuar : resþi : stin : þani : eftiʀ : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater:58.082226, 12.892094

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

4 Bilder