Runsten VG 153

Herrljunga Kommun

 

Vg 153, Fölene kyrkogård, Fölene socken, Kullings härad, Herrljunga. 160 cm hög runsten. Översättningen är osäker, eftersom ristaren stavat dåligt och hoppat över flera runor. Runstenen har, så länge den varit känd, funnits i eller vid kyrkan. Var den ursprungligen stått rest vet man inte. Stenen är daterad till ca 980-1015.

: bun : risþi : sin : þo… … : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

Björn reste denna sten … sin son, en mycket dugande man.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.085126, 12.972026

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder