Runsten Gs 19 i Ockelbo

Ockelbo Kommun

På kvällen den 3 december 1904 gick detta dramatiska budskap genom det stora samhället Ockelbo. Byns väldiga kyrka, byggd på 1790-talet, förstördes under några timmar fullständigt, endast yttermurarna kvarstod. I tornrummet stod en av Gästriklands märkligare runstenar. Denna pulveriserades av hettan. Runstenen hade påträffats i samband med byggandet av den nya kyrkan år 1795. Den hade legat inmurad i den medeltida kyrkans kor. Vid omhändertagandet sprack stenen i tre delar. En bonde tog hand om dessa delar och använde dem till tröskelstenar. År 1830 påträffades de av antikvarien N.J. Ekdahl som var på forskningsresa i Gästrikland. De tre delarna fördes genast till kyrkans tornrum.

Ekdahl dokumenterade stenen noggrant: "och emedan han fant honom mycket märkvärdig i anseende till de derpå varande figurer, ritade han af honom i naturlig storlek på oljat papper hopklistrande flera ark tillsammans till dess det blef lika stort med Stenen och afritade honom derpå."

Tack vare denna ovanligt detaljerade dokumentation var det möjligt att tillverka en kopia av runstenen år 1932. Kopian står nu strax väster om kyrktornet, på andra sidan landsvägen.

Den exakta runtexten lyder:
[blesa × lit × raisa × stain×kumbl × þesa × fa(i)(k)(r)(n) × ef(t)ir × sun sin × suar×aufþa × fr(i)þelfr × u-r × muþir × ons × siionum × kan : inuart : þisa × bhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

I översättning blir detta:
Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn Svarthôfða. Friðelfr v[a]r móðir hans <þisa> son

På modern svenska står det:
"Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde. Fridälv var hans moder …"

Textens slutdel är tyvärr osäker då stenen här varit svårt skadad.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder