Runsten Vg 161 Härna 3:2

Ulricehamns Kommun

 

500 m norr om Härna kyrka står en runsten på ett mindre gravfält som kallas "Kungshögen" eller "Konungshög". Stenen är av granit och är 3,85m hög och 0,75m bred. Den var den högsta runstenen i Västergötland innan runstenen i Levene hittades 1927. Stenen kallas av ortsborna "Kungsstenen" eller "Bules sten" skriver C J Ljungström i Åhs och Wedens härader 1865. Han tar också upp en ortstradition, han skriver "Få runstenar inom landet torde blifva bättre vårdade än `Kungssten`, ty Härna byamän vilja veta, att denna stenens lutande bådar ofärd åt byn, hans fall förderf."  Stenen är daterad till ca 980-1015.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater:  X 6416622, Y 1347766

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder