Runsten Nor 1997;27 Hol

Vårgårda Kommun

 

Vg Nor1997;27, Hols kyrka, Hols socken, Kullings härad, Vårgårda. Runsten av gnejs, ca 295 cm hög. Stenen hittades i samband med restaurering av kyrkan. Runstenen påträffades 1996 i yttermuren till sydöstra koret av Hols kyrka. Förmodligen har den stått rest i närheten av kyrkan, som byggdes på byn Hols mark, eller i närheten av det stora gravfältet några hundra meter norr om kyrkan. Mansnamnen Ulf och Assur är vanliga namn i runstenarnas inskrifter, medan namnet Aslak tycks ha varit mest använt i västra Sverige och i Norge. Benämningen ”en mycket god tägn” är ett vanligt berömmande tillägg på västgötska runstenar. Ordet tägn betecknade inte bara en fri man i allmänhet, utan angav förmodligen också att han innehade rätten till släktjorden. Daterad till ca 980-1015.

: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiR : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tägn, sin fader, en mycket vänsäll man.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 57.97505, 12.665239

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder