Runsten Vg 32 Kållands-Åsaka

Lidköpings Kommun

 

Vg 32, Kållands-Åsaka kyrka, Kållands-Åsaka socken, Kållands härad, Lidköping. Runsten av gnejs, ca 175 cm hög. Stenen upptäcktes 1874 liggande i södra kormurens yttre vägg. Den restes år 1936 på sin nuvarande plats. Innanför runslingan finns en bild av en man inristad. Daterad till ca 980-1015.

þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man

”Figuren är profilställd och på det hela taget tydligt tecknad. Endast mannens hand är otydlig, och vad han hållit i handen kan nu icke urskiljas.Han är iklädd en lång livrock med bälte om livet och en spetsig hatt. Någon krigardräkt är det icke. Om figuren avser att vara ett porträtt av den döde Ärre, vilket väl är det sannolika, så har denne tydligen icke varit någon viking, utan snarare en fredlig, vapenlös bonde.”

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.4542, 13.053327

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder