Runsten Larv 3:1 VG 127

Vara Kommun

 

Runsten (Vg 127), av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock. På SV sidan en runslinga 0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmettliknande figurer mellan armarna samt några runor utanför slingan i nedre NV hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m. Relativt grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987.

uliR : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiR : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

Källa: Riksantikvarieämbetet

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.192174, 13.148109

Fotodatum 20240307

Publicerad 20240405

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder