Runsten VG 127Larvs Hed

Vara Kommun

 

Runsten av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock. På SV sidan en runslinga  0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmett- liknande figurer mellan armarna samt några  runor utanför slingan i nedre NV hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m.  Relativt grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?) och Åskatla reste denna  sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6455134, Y 1343754

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder