Runsten Vg 65 Norra Vånga

Vara Kommun

 

Norra Vånga vid Prästgården. Runristad sten troligen från 500-talet e.Kr. Stenen är ristad med den äldre, 24-typiga, runradens tecken. Denna runrad övergavs på 700-talet e.Kr och ersattes med den 16-typiga vikingatida runraden. Inskriften skall läsas uppifrån höger ner åt vänster. Den lyder "haukouR". Runföljden anses av de flesta forskare återge ett mansnamn, vilket har man dock inte kunnat utröna. Stenen är känd sedan 1790-talet, då den satt inmurad högt upp i tornväggen i den gamla kyrkan, som revs 1875.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6463236, Y 1351284

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder