Runsten VG 66

Vara Kommun

 

Vg 66, Postgården, Norra Vånga socken, Skånings härad, Vara. Runsten av granit, ca 165 cm hög. Den är daterad till ca 980-1015.

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiʀ × oskut ×

Åsa och Tora reste denna sten efter Åsgöt.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag.

 

Koordinater:58.267719, 13.269347

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

6 Bilder