Runsten Vg 65

Vara Kommun

 

Vg 65, Norra Vångs kyrka, Norra Vångs socken, Skånings härad, Vara. Runsten av grå granit, ca 90 cm hög. Stenen har tidigare varit inmurad i tornet på den gamla kyrkan som revs 1875. Sin nuvarande plats fick stenen 1936. Runstenen är ristad med den urnordiska runraden som innehåller 24 tecken. Denna runrad övergavs på 700-talet e.Kr. och ersattes med den 16-typiga vikingatida runraden. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: ”haukoþuR” vilket kan vara ett mansnamn. Ristningen utfördes troligen under 500-talet e.Kr.

haukoþuz

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.267413, 13.270969

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

5 Bilder