Runsten Gs 19 i Ockelbo

Ockelbo Kommun

Gs 19, Ockelbo kyrka, Ockelbo socken, Ockelbo. Runstenen som står utanför kyrkan i Ockelbo är en kopia av en sten som försvunnit. Den försvunna stenen hittades 1795 i grunden till Ockelbo medeltidskyrka när den rev 1795. Stenen gick sönder i tre delar när den tog ut och försvann därefter. Delarna hittades 1830 och flyttades till kyrkan och förstördes när kyrkan brann år 1904. Stenen var då redan dokumenterad och kopian är gjord efter äldre dokument.

Bildframställningen återger episoder ur sagan om Sigurd Fafnesbane. Bilder ur den sagan finns på ytterligare några runristningar. Den förnämligaste av dem är Sigurdsristningen på Ramundsberget i Jäders socken norr om Eskilstuna. Runristningen på den riktiga stenen är från ca 1066-1099.

[blesa × lit × raisa × stain×kumbl × þesa × fa(i)(k)(r)(n) × ef(t)ir × sun sin × suar×aufþa × fr(i)þelfr × u-r × muþir × ons × siionum × kan : inuart : þisa × bhum : arn : (i)omuan sun : (m)(i)e(k)]

Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde. Fridälv var hans moder …

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater: 60.887425, 16.715068

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

10 Bilder