Runsten Ög 136 Rök 1:1

Ödeshögs Kommun

Ög 136, Röks kyrkogård, Röks socken, Lysings härad, Ödeshög

aft uamuþ stonta runaR þaR n uarin faþi faþiR aft faikion sunu sakum| |mukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR þaR suaþ tualf sinum uaRin| |numnaR t ualraubu baþaR somon o umisum| |monum ‘ þat sakum onart huaR fur niu altum on urþi fiaru miR hraiþkutum auk tu miR on ub sakaR raiþ| |þiaurikR hin þurmuþi stiliR flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika þat sakum tualfta huar histR si kunaR itu| |uituoki on kunukaR tuaiR tikiR suaþ o likia ‘ þat sakum þritaunta huariR tuaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fiakura uintur at fiakurum nabnum burnR fiakurum bruþrum ‘ ualkaR fim ra=þulfs| |suniR hraiþulfaR fim rukulfs| |suniR hoislaR fim haruþs suniR kunmuntaR fim (b)irnaR suniR * nuk m— (m)– alu –(k)(i) ainhuaR -þ… …þ … ftiR fra sagwm| |mogmeni (þ)ad hOaR igOldga OaRi gOldin d gOonaR hOsli sakum| |mukmini uaim si burin| |niþR troki uilin is þat knuo knati| |iatun uilin is þat (n)(i)(t) akum| |mukmini þur sibi uiauari ul niruþR

Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.

Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena var som tolv gånger blev tagna som krigsbyte båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det andra vem som för 10 släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.

Då rådde Tjodrik den dristige,
sjökrigarnas hövding
över Reidhavets kust.
Nu sitter han rustad
på sin gotiska häst,
med sköld över axeln,
den främste av Märingar.

Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger.

Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu för de unga säger fullständigt envar (?)… eftersporde (?).

Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer.

Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det.

Nit. Jag säger de unga: Tor Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son).

Runsten i ljus finkörning granit, ca 260 cm hög. Ristningen är daterad till ca 800-899.

Rökstenen har varit känd sedan 1600-talet. Då satt den inmurad i kyrkans tiondebod. Endast framsidan syntes. När tiondeboden revs 1843 och runstenen togs fram upptäckte man att den var ristad på alla sidor. Trots detta murades runstenen in i en vägg på nytt, denna gång i kyrkans vapenhus. 20 år senare togs stenen loss och restes på kyrkogården. 1933 fick den sin nuvarande plats och skyddstaket sattes upp.

Rökstenen, som är från 800-talet e.Kr., är inte bara det ståtligaste minnesmärke som i vårt land rests efter en död frände; den är den svenska forntidens stora litterära minnesmärke. Ingen runsten ger oss så djupa inblickar i forntidens litterära värld som Rökstenen.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder