Runsten Vg 40 Råda

Lidköpings Kommun

 

Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr. Texten på stenen lyder: "Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden då konungarna kämpade." Vilket slag det handlar om är osäkert. Det kan vara slaget vid Svolder kring år 1000 eller slaget vid Helgå 1025. Stenen är inmurad i grunden på Råda Kyrka.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6489142, Y1341806

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder