Runsten Ög 136

Ödeshögs Kommun

Runsten i ljus finkörning granit, ca 260 cm hög. Ristningen är daterad till ca 800-899. Rökstenen har varit känd sedan 1600-talet. Då satt den inmurad i kyrkans tiondebod. Endast framsidan syntes. När tiondeboden revs 1843 och runstenen togs fram upptäckte man att den var ristad på alla sidor. Trots detta murades runstenen in i en vägg på nytt, denna gång i kyrkans vapenhus. 20 år senare togs stenen loss och restes på kyrkogården. 1933 fick den sin nuvarande plats och skyddstaket sattes upp. Rökstenen, som är från 800-talet e.Kr., är inte bara det ståtligaste minnesmärke som i vårt land rests efter en död frände; den är den svenska forntidens stora litterära minnesmärke. Ingen runsten ger oss så djupa inblickar i forntidens litterära värld som Rökstenen.

Här kan du läsa mera om texten på stenen.

Koordinater: 58.294998, 14.775042

Tämk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

15 Bilder