Runsten Vetlanda Sm 106 114:1

Vetlanda Kommun

Sm 106, Vetlanda kyrka, Vetlanda, Östra härad, Vetlanda

: santar : sati : iftiʀ : iystin :: bruþur sin

Sandar satte (stenen) efter Östen, sin broder.

Runsten, ca 190 cm hög. Stenen påträffades 1953 under restaureringsarbeten liggande i medeltidskyrkans södra långmur, 70 cm under den nya kyrkans golv.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder