Runsten Vg 119 Sparlösa

Vara Kommun

 

Vg 119, Sparlösa kyrka, Sparlösa socken, Viste härad, Grästorp. Runsten, ca 180 cm hög. Delar av runstenen saknas vilket gör texten svårtolkad.

¤iuls kaf ÷ airikis sunʀ kaf alrik- –

—t—la kaf rau- at kialt(i) • …a sa- faþiʀ ubsal faþiʀ suaþ a-a-u–ba …-omas notu auk takaʀ ÷ aslriku lu–ʀ ukþ-t a(i)u(i)sl

…s—n(u)(ʀ)-a– þat sikmar aiti makuʀ airikis makin(i)aru þuno • aft aiuis uk raþ runoʀ þaʀ raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu(b)u faþi ‘

ui(u)-am …–ukrþsar(s)k(s)nuibin- —kunʀ(u)k(l)ius– …iu

: kisli : karþi : iftiʀ : kunar : bruþur [:] kubl : þisi

”Öjuls, Eriks son, gav, (likaså) gav Alrik … gav … i gengäld … Då satte fadern i Uppsala(?), fadern som … Nätter och dagar … Alrik … fruktade ej Öjuls … att Sigmar heter Eriks son … väldig strid … Efter Öjuls. och tyd runorna där, de från gudarna stammande, som Alrik … ristade …”

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.347019, 12.838733

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder