Vg 117, Levene kyrka, Levene socken, Viste härad, Grästorp. Runsten i ljusröd granit, ca 460 cm hög. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffade stenen 1927 i Levene kyrka där den satt inmurad i vapenhusets inre vägg. Den restes på kyrkogården 1928. Vg 117 är Sveriges högsta runsten. Daterad till ca 980-1015.

× he(r)lfʀ × risþi × stin : eftiʀ × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiʀa × uel þi… …

Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själ väl.

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 58.330022, 12.902852

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

12 Bilder