Levenestenen, med signum Vg 117, är Sveriges högsta runsten. Den står utanför Stora Levene kyrka i Stora Levene, i dagens Vara kommun, Västergötland. Runstenen som är hela 4.6 meter hög påträffades 1927 i kyrkans västgavel. Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg, ett par delar syntes dock på var sida om kyrkans ingång. Den pelarlika runstenen befriades och restes på sin nuvarande plats utmed kyrkans långa, grusade infart. På stenens baksida finns ett inristat ornament i form av ett kristet kors i Ringerikestil. Materialet är granit. Runbandet löper i en romansk båge med rak bottenplatta och motivet är placerat på stenens mitt. Den från runor översatta texten följer nedan: "Härulv reste stenen efter sina söner Var och Torgöt. Gud hjälpe deras själar väl".

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6471078, Y 1329983

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder