Aborratjärnen

Borås Kommun

Runsten (Vg 137), granit, 2,25 m hög, 1 m bred (V-Ö), 0,2 m tjock. Inskrift på stenens S sida. Runhöjd 8-12 cm. Runstenen stod tidigare i Sörby, Kinneveds socken, där den hade framtagits ur en bro. Uppmålad 1982, runstenen är daterad till ca 980-1015.Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:

"Åle (Alle) och Karle reste denna sten efter Frösten, sin fader, en mycket god tägn."

ali • auk • karli • risþu • stin • þansi • stin • þansi • iftiʀ • firist(i)n • faþur • sin • miuk • kuþan þikn

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20230301

Publicerad 20230710

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder