Runsten VG 150 Väne-Åsaka 8:1

Trollhättans Kommun

Runsten , gnejsgranit 1,9 m hög, 0,4-0,5 m bred (NO-SV) och 0,25-0,5 m tjock. På den SÖ sidan är en runslinga som till formen liknar ett upp och nedvänt V. Runorna är 9-12 cm stora. Ovan inskriften är ett ristat fågelhuvud. Stenen är rest direkt på berget och stöttas av 4 cementerade stenar 0,2-0,3 m stora.
Bonden Ang. Jakobsson (född omkring 1870, Velanda skattegård) fann runstenen i en gärdesgård ca 45 m S 46 grader V om stenens nuvarande uppställningsplats. Det var troligen på 1910-talet. Anders Aronsson (född 1898) Gustavsberg Velanda Åsaka (uppgiften från inventering 1962, bekräftad av den samme år 1983-08-05).

Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen på det hela taget djupt och omsorgsfullt huggen och inskriften lyder:

"Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn, Tor vige (stenen eller runorna)."

× þurui : risþi : stin : iftiʀ : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

Inskriften är märklig genom sin åkallan av guden Tor. Denna är enastående bland svenska runinskrifter, men äger direkta motsvarigheter på danska stenar. Uppmålad 1968, runstenen är daterad till ca 980-1015.

Källa: Riksantikvaireämbetet

Fotodatum 20220820

Publicerad 20230710

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

8 Bilder