Runsten VG 189 Länghem 104:1

Tranemo Kommun

fStyvjarlds Runsten, för merän 1000 år sedan reste Styvjald runstenen här till minne av någon närstående. Runstenar restes ofta av stormän för att hylla en avliden och även för att visa att ätten hade råd att låta hugga en runsten. Runstenen är svårt skadad. Hela den vänstra delen är försvunnen. Man kan se hur den ristade slingan böjer av upp mot vänster. Där har sannolikt text funnits när stenen var hel. På stenen syns återstående runor:

stifatr : sati : stin : þani : efti(r) …

Styvjald(?) satte denna sten efter …

Efter ordet efter på runstenen har namnet på en avliden eller på annat sätt saknad person stått. Styvjald själv var antagligen en storman som budde på en gård här intill. Den äldsta gården är Bragnum som fanns under medeltid. Stenenär en sex rustenar i Kinds härad. Läget kan tyda på att den väg som går förbi har mycket gamla anor. Det var vanligt att runstenar ställdes intill färdleder så att resande skulle se stenen pch imponeras.

Runstenens runor är imålade under sen tid. På andra platser har man funnit runstensfragment med ursprunglig färg där ristningslinjerna var ifyllda med röd färg på samma sätt som görs idag vid immålning. På ytterligare andra runstensfragment har hela stenutan varit målad i olika färger, som svart, vitt, gult och blått. Till svart användes sot

Runsten av granit, ca 160 cm hög. Stenen är uppställd på nuvarande plats sedan 1870. Daterad till ca 1010-1050.

Källa: Skylt på plats

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230710

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

11 Bilder