Runsten VG 193 Svenljunga 5:1

Svenljunga Kommun

Vg 193, Svenljunga gamla kyrka, Svenljunga socken, Kinds härad, Svenljunga. Runsten med inskrift från 1000-talet e. Kr.

… : stin : þani : e… … bruþur : sifa

… denna sten efter …, Seves broder

En stor del av inskriften har gått förlorad genom skador. Stenen påträffades 1887 i den gamla kyrkans kor och restes på Gamla kyrkogården. Det är okänt om runstenen ursprungligen stått rest.

Källa: Skylt på plats

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230710

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

9 Bilder