Runsten VG 195 Tranemo 3:1

Tranemo Kommun

Runsten, gnejs 2,1 m hög, 0,9 m bred (Ö 30 grader S-V 30 grader N) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Försedd med kors, daterad till ca 980-1015.Inskriften på den mot SSV vettande sidan, uppmålad 1979. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"

asur • sati • stin • þani • iftiʀ • anuta • bruþur • si

Assur satte denna sten efter Anunde, sin broder."

Källa: Riksantikvarieämbetet

Fotodatum 20220613

Publicerad 20230710

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

10 Bilder