Södra Härene Kyrkoruin

Vårgårda Kommun

 

Den gamla kyrkoruinen i Södra Härene vittnar om en intressant historia som bjuder på berättelser om både spöken och krig. Idag är kyrkoruinen ett populärt utflyktsmål. Det sägs att den första kyrkan i Södra Härene uppfördes på 1200-talet. Platsen som kyrkan först skulle ligga på var Stora Lund på Nossans västra sida. Det timmer som man körde fram till kyrkbygget på dagarna försvann kommande natt till en kulle på andra sidan ån. Man antog att de döda som låg begravda på Stora Lund hade flyttat på stockarna för att de ville ha sina gravar i fred. Som en konsekvens av detta valde byborna att stället bygga kyrkan på den plats dit stockarna flyttats om nätterna.
År 1612 plundrades och brändes kyrkan av danska soldater som krigade för Kristian IV under Kalmarkriget. 1613 byggdes en ny kyrka med 220 sittplatser. Platserna var bestämda och männen satt på höger sida i kyrkan och kvinnorna på vänster sida. Ägaren till gården Ribbingsberg och hans familj hade en inbyggd stol i den södra kyrkoväggen. Stol 1 och 2 tillhörde även dem Ribbingsberg. Södra Härene by förfogade över stol 3 och 4 och övriga platser var fördelade på de andra gårdarna i området. Varje gård använde alltid den bänk de fått tilldelad. Att många kyrkobesökarna kom till kyrkan med båt vittnar stigluckan, porten till kyrkogården, om. Stigluckan är nämligen vänd mot Nossan som på den tiden hade en högre vattennivå.
1905 brann kyrkan ned efter ett blixtnedslag. Denna gång valde man att inte återställa kyrkan trots att kyrkmurarna stod kvar. Istället byggde man den nuvarande kyrkan som man idag finner på andra sidan E20. I den nya kyrkan bevaras den gamla kyrkans dörr, kristallkrona samt en del kyrksilver som man lyckats rädda undan lågorna. Kyrkan ligger i ett område fullt med andra historiska lämningar. Bara några hundra meter från kyrkoruinen hittar du nordens största hällkista på Jättakullen. Här finns också Lundskullen som använts som gravplats vid olika tillfällen sedan 4000 år tillbaka med bland annat en domarring, hällkista och 40 andra typer av gravstenar.

Koordinater: 58.087715, 12.830685

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

28 Bilder