Sågverkslämning Fristad 181

Borås Kommun

Sågverkslämning, ca 230 x 40-60 m (NÖ-SV), bestående av 1 sågverksgrund, 1 dammvall, 1 delvis uttorkad damm och 2 grävda rännor. Sågverksgrunden, belägen i SV delen av området, är 10 x 4 m (NÖ-SV) och 0,2 - 0,5 m h, nedgrävd i backen ca 1,5 m dj, bestående av sten och betongplattor. Dammvallen, belägen i mitten av området, är ca 30 m l (VNV-ÖSÖ), 2 - 3 m br och intill 2 m h. Byggd av kallmurade stenar och cement, ställvis utrasade. Omedelbart ÖNÖ om dammvallen är dammen, ca 70 x 40 m (NÖ-SV), till viss del uttorkad. Från dammvallens VNV ände utgår rännorna, 60 -100 m l (ÖNÖ-VSV), 2 - 3 m br och 0,5 - 1, 3 m dj med stensatta och i enstaka fall cementarde kanter. Fyra järnbalkar löper tvärs över den ena rännan i ÖNÖ. Den ena rännan löper omedelbart SÖ om sågverksgrunden.
Sågen är markerad på Häradsekonomiska kartan 1890-97 men har ej påträffats i äldre kartmaterial. Omedelbart NÖ om dammen och området är en grävd, stenskodd ränna vilken leder till den uppströms liggande kvarnen "Mölarps kvarn", till viss del fortfarande i bruk.

Koordinater: 6413023, 1334293

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder