Saleby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sävare församling (tidigare Saleby församling) i Skara stift. Den ligger i kyrbyn Saleby i Lidköpings kommun.
Kyrkan, som är byggd 1894, har en grekisk korsplan. Den föregicks av en romansk stenkyrka som stod på samma plats och vars stenar nu ingår i dagens kyrka. Tornet tros ha varit den äldsta delen av denna första stenkyrka från vilken bland annat tre liljestenar, en dopfuntscuppa och delar av en tidigmedeltida gravkista finns bevarade. Saleby har även Sveriges äldsta daterade kyrkklocka, daterad till år 1228.
I början av svensk medeltid och vikingatid göts klockorna av munkar vid klostren. På 1200-talet blev det ett vanligt civilt hantverksyrke. Då började också tillverkningsåret och inskrifter på latin (i Sverige även med runor) gjutas in i klockan på dess mantelyta (nere i Centraleuropa redan på 1100-talet). Den äldsta bevarade svenska klocka som har tillverkningsåret ingjutet är den gamla lillklockan i Saleby kyrka. Den göts under kung Erik den läspe och haltes regeringstid och invigningen av klockan förrättades av biskop Bengt i Skara. Den är försedd med en runinskrift som i översättning lyder:
”Då jag var gjord, då var ett tusen tvåhundra tjugo vintrar och åtta från Guds födelse. Hell Maria, full av nåd. Dionysius vare välsignad".
Jungfru Maria och Sankt Dionysius verkar alltså ha varit de helgon kyrkan har helgats åt (”Sankt Dionysius kyrka”). Klockans 700-årsjubileum firades 9 december 1928 med en kantat skriven av hovpredikanten och psalmdiktaren Paul Nilsson och av musik skriven av Skara domkyrkas organist Ivar Widén. Jubileet uppmärksammades i hela svenska pressen och klockan förärades ringa in år 1929 i radio. Klockan blev allvarligt skadad 1963 efter att elektrisk ringning med motorer under tre år använts. Järnbygeln inne i klockan där kläppen var upphängd hade slitits ut och kläppen därför fallit ned. Experter fann att 730 års handringning hade slitit mindre på klockan än tre års elektrisk ringning! Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna reparerade klockan. Därefter hängdes den upp i en ny klockstapel på kyrkogården för att användas vid särskilda tillfällen och med handringning. Samtidigt beställdes en ny lillklocka som hängdes upp i tornet på den gamlas plats bredvid den gamla storklockan.

 

Koordinater:58.38112, 13.146046

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

34 Bilder