Borås Kommun

 

Den första kyrkan i Seglora byggdes i slutet av 1200-talet. Den kan ha varit en stavkyrka och den brann ner  genom en åskeld, någon gång under tiden från 1400-talets slut fram till senare delen av 1500-talet. Efter branden byggdes på samma plats en knut- timrad kyrka med fristående klockstapel. Denna var församlingskyrka fram till 1729. Kyrkan var då i dåligt skick och för liten eftersom folkmängden ökat. Tidigt på våren 1729 revs den och en ny kyrka började byggas där den gamla stått. En del av det gamla timret kom till  användning liksom den gamla predikstolen och altartavlan. Kyrkan invigdes 1732, men inte förrän tre år senare fick man den målad och dekorerad. De dominerade färgerna var himmelsblått och rött. Målningarna är fortfarande väl- bevarade.  På 1780-talet tillbyggdes ett torn och en liten sakristia och då revs också klockstapeln. Redan under 1860-talet  började man planera för en ny och större kyrka. Träkyrkan hade trots sina 300 platser blivit för liten.  En stor ökning av folk- mängden och en stor kyrksamhet bidrog till detta. 1915 beslöts att den gamla kyrkan skulle rivas, då den börjat att förfalla och församlingen hade inte råd att ha två kyrkor.  Tanken var att timret skulle användas till att bygga kyrkstallar, men detta beslut verk- ställdes aldrig. På våren 1916 sökte  nämligen Artur Hazelius från Skansen en kyrka som gick att flytta till Stockholm. I Seglora  hittade han vad han sökte, i och  med att församlingen ville sälja sin träkyrka. Priset blev satt till 1000 kronor. Sista gudstjänsten hölls midsommardagen 1916. Efter helgen började man det svåra arbetet med att plocka ned kyrkan bit för bit.  Varje träbit numrerades och transporterades sedan med häst till Fritsla järnvägstation för vidare tågresa till Stockholm och Skansen.  I maj månad 1918 var kyrkan klar för återinvigning. Kvar i Seglora blev den gamla stenmuren med sina fem vackra stigluckor (portar). I anslutning till muren, i väster finns det gamla arkivet bevarat.

Källa: Skylt på platsen

 

Koordinater: 57.579676, 12.726505

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

14 Bilder