Siene Kyrka

Vårgårda Kommun

 

Siene kyrka är en kyrkobyggnad i Siene söder om Vårgårda. Den tillhör Hols församling, tidigare Siene församling, i Skara stift.
Kyrkan har medeltida ursprung. Dess äldsta del, långhuset, dateras till 1100-talet. Under åren har kyrkan genomgått flera om- och tillbyggnader och bland annat utökats 1788 med ett tresidigt avslutat kor och en sakristia i norr. Vapenhuset tillkom 1945. En omfattande renovering ägde rum 1941 under ledning av arkitekt Ärland Noreen då bänkinredningen med dörrar tillkom liksom färgsättningen. Interiören har en enhetlig barockprägel och spegelvalv av brädor.
På sydfasaden finns en inmurad romansk tympanon, som tidigare sannolikt suttit över huvudportalen. Den sitter nu på en plats där den är svår att se och den har vittrat på grund av väder och vind. Motivet är kättjan som straffas i helvetet. En kvinna håller en orm mot vardera bröstet, där de verkar ha bitit sig fast. Hon är omgiven av två män som riktar föremål mot hennes huvud. På 1100-talet dyker dessa motiv upp i Frankrike, där otuktiga kvinnor blir ormars offer. I Västergötland finns ett liknande motiv på Strö kyrka.
Den rödslammade klockstapeln från 1755 står sydost om kyrkan. Där hänger den enda klockan, som är av en senmedeltida normaltyp utan inskrifter. Altaret har troligtvis medeltida ursprung. Altaruppsatsen målades 1752. Dopfunten är från 1100-talet. Predikstolen tillverkades 1636 och fick 1717 ett ljudtak tillverkat av konstnären Gustav Kihlman. Triumfkrucifixet härrör från 1400-talet.
Den första orgeln byggdes av Frans Gustaf Andersson för världsutställningen i Paris 1855. Den befann sig en tid i Serafimerlasarettet i Stockholm och såldes till Siene församling 1895. År 1941 genomgick den en renovering under vilken den ursprungliga nygotiska fasaden byttes ut. Den finns magasinerad vid Göteborg Organ Art Center, Göteborgs universitet. Dagens orgel, som är placerad på läktaren i väster, byggdes 1981 av Tostareds Kyrkorgelfabrik med bibehållande av Ärland Noréens stumma fasad från 1941. Instrumentet har elva stämmor fördelade på två manualer och pedal

Koordinater: 57.993768, 12.770601

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

15 Bilder